Systemy kontroli zajętości

Systemy wizyjnej, ultradźwiękowej, indukcyjnej i nawierzchniowej kontroli zajętości.

System wizyjny

System zbudowany w oparciu o analizę strumienia video. Możliwość kontroli jedną kamerą do 300 miejsc dla parkingów otwartych i maksymalnie 6 miejsc na parkingach zadaszonych.

System indukcyjny

System zliczający pojazdy przejeżdżające przez wtopione w posadzkę lub klejone na nią anteny pętli indukcyjnej.

System ultradźwiękowy

System oparty na czujnikach ultradźwiękowych przeznaczony dla zadaszonych parkingów zamkniętych lub podziemnych. Czujniki z diodami nawigacyjnymi do identyfikacji wizualnej zajętości miejsca (zielony/czerwony) lub identyfikacji przeznaczenia (np. niebieski - NP).

System nawierzchniowy

Systemy czujników nawierzchniowych przeznaczony dla parkingów otwartych i zamkniętych wymagających ich zastosowania. Żywotność wymienialnej baterii gwarantowana na 5 lat.

Hybryda systemów kontroli zajętości

System zarządzający pozwala integrować ze sobą wszystkie powyższe systemy. Pozwala to na zarządzanie wieloma obiektami z jednej jednostki sterującej. Integracja systemów pozwala w optymalny i ekonomiczny sposób dobranie rozwiązanie dla inwestora oraz przyszłych klientów parkingu.

Systemy akcesoryjne KINGPARKING International

REZERWACJA MIEJSC

System integrowany z wizyjnymi czujnikami, systemem ANPR i tablicami informacyjnymi. Kontroluje zajętość miejsc rezerwowanych przez system kliencki operatora. 

TABLICE INFORMACYJNE

System informujący o zajętości na poziomach oraz całym obiekcie. Do wyboru tablice dynamiczne i statyczne, opcjonalnie spełniające wymogi dla umiejscowienia w pasie ruchu.

FIND MY CAR

APLIKACJA DO NAWIGOWANIA PO PARKINGACH ZAMKNIĘTYCH ZADASZONYCH LUB PODZIEMNYCH. INTEGROWANA Z SYSTEMEM ANPR ORAZ KASAMI AUTOMATYCZNYMI.

NAWIGACJA DO WOLNYCH MIEJSC

SYSTEM NAWIGACJI DO WOLNYCH MIEJSC OPARKINGOWYCH DLA OTWARTYCH PARKINGÓW. WSPÓŁPRACUJĄCY Z SYSTEM WIZYJNEJ KONTROLI ZAJĘTOŚCI. ZAWIERA MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH ORAZ APLIKACJĘ DLA KLIENTÓW PARKINGU ​