Inteligentne rozwiązania dla nowoczesnych miast.

Systemy wizyjnej kontroli zajętości miejsc parkingowych

PARKINGDETECTION - to system wizyjnej kontroli zajętości miejsc parkingowych oparty o statyczne kamery monitoringu. Wykorzystuje dynamiczne modelowanie i ocenę zajętości miejsc parkingowych przez sztuczną inteligencje (AI).
System rozwijany od ponad 6 lat, a od pięciu komercyjnie działa na parkingach m.in. w Niemczech, Holandii i Czech.
System ma możliwość integracji z czujnikami nawierzchniowymi oraz systemami parkingowymi Park&Ride firmy KINGPARKING International.

KONTROLA STREF OGRANICZONEGO POSTOJU

SYSTEM KONTROLI CZASU POSTOJU W STREFACH O OGRANICZONYM CZASIE POSTOJU INTEGROWANY Z SYSTEMEM ANPR.

TABLICE INFORMACYJNE

System tablic informacyjnych połączony z systemami kontroli zajętości i systemami Park+Ride. 
Różne stopnie informacji oraz dynamiczne reagowanie na sygnały z ITS. 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA

SYSTEM KONTROLUJĄCY ZAJĘTOŚĆ PRZESTRZENI WYŁĄCZONYCH Z RUCHU I OBRĘBU PRZEJŚĆ PIESZYCH.

NAWIGACJA DO WOLNYCH MIEJSC

SYSTEM NAWIGACJI DO WOLNYCH MIEJSC OPARKINGOWYCH DLA OTWARTYCH PARKINGÓW. WSPÓŁPRACUJĄCY Z SYSTEM WIZYJNEJ KONTROLI ZAJĘTOŚCI. ZAWIERA MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH ORAZ APLIKACJĘ DLA KIEROWCÓW I KONTROLERÓW STREF. 

Systemy PARK&RIDE

Systemy projektowane we współpracy z zarządcami parkingów miejskich. System KINGPARKING International pozwalają na szeroką integrację z systemami miejskimi np. kart miejskich, aplikacji biletowych lub biletów jednorazowych oznaczonych.
Możliwość tworzenia dowolnego schematu zarządzania i obsługi lokalnej, nadrzędnej i centralnej z różnymi stopniami uprawnień.

Rozwiązania dla ITS

Możliwość szerokiej współpracy z wykonawcami miejskich systemów ITS poprzez podwykonawstwo, współprace i doradztwo w zakresie funkcjonowania parkingów miejskich zamkniętych i kontroli zajętości miejsc parkingowych w strefach miejskich.